Εκκλησίες

Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μάμα. Στις αρχές μάλιστα του 20ου αιώνα, συγκεκριμένα το 1918, ο Jeffery «μνημονεύει μικρή εκκλησία στην περιοχή του χωριού αφιερωμένη στον άγιο Μάμα». Η εκκλησία όμως αυτή, το καλοκαίρι του 1998, τυλίχθηκε στις φλόγες και, δυστυχώς, καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα πρόσφατα έχει αποκατασταθεί εξ ολοκλήρου. Πρόκειται για ένα μικρό και λιτό εκκλησάκι με αμφικλινή στέγη με στενά ξύλινα παράθυρα και πόρτες . Εξωτερικά είναι επενδυμένο με πέτρα. Το καμπαναριό είναι ανεξάρτητο και βρίσκεται στο προαύλιο της εκκλησίας δίπλα από ένα αγέρωχο κυπαρίσσι. Το εσωτερικό της εκκλησίας κοσμείται με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Η Σπηλιά Αγίου Μάμα βρίσκεται στην περιοχή Παιζούλες, στη νότια πλευρά του χωριού. Είναι λαξευμένη σε ένα βράχο, είναι ένα «φυσικό» καταφύγιο, πέντε περίπου μέτρων πλάτους, τεσσάρων περίπου μέτρων βάθους και λιγότερο των δύο μέτρων -1, 70 εκατοστά- ύψος. Σύμφωνα με την παράδοση, η σπηλιά ήταν το μέρος που κατοικούσε ο Άγιος Μάμας και ολόκληρο το χωριό το χρησιμοποιούσε για βοσκοτόπι. Το χωριό ήταν ιδανικό βοσκοτόπι λόγω της φυσικής περίφραξης του χωριού με βράχο. Ο βράχος είχε σχίσμα πετάλου και περίκλειε ένα μεγάλο βοσκοτόπι και μια «φυσική» στάνη.