ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλιάτου της Επαρχίας Λευκωσίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος
  • Κυριάκος Φοίβου (Τηλ.: 99693820)
Αντιπρόεδρος
  • Αναστάσης Ανδρέου (Τηλ.: 99433906)
Mέλη
  • Δέσπω Αχιλλέως
  • Γεώργιος Στρατουράς
  • Ιωάννης Αργυρίδης